Årsmøte Tokke arbeiderparti

Torsdag 18.2. kl. 1800 i kommunestyresalen

Saker til møtet må vere styret i hende innan 12.2. og kan sendast på til leiar Håvard Ole Holstå pr. post eller e-post holstaa@online.no .

Sak 1 Val av møteleiar og skrivar

Sak 2 Godkjenning av årsmelding 2015 - Tokke Arbeiderparti

Sak 3 Godkjenning av årsmelding 2015 - Kommunestyregruppa

Sak 4 Godkjenning av rekneskap 2015 - Tokke Arbeiderparti

Sak 5 Godkjenning av rekneskap 2015 - 1. mai Dalen

Sak 6 Løyvingar

Sak 7 Innkomne saker

Sak 8 Val

Håpar mange har anledning til å møte!