Statens vegvesen anbefaler ny trasé for E134

Statens vegvesen anbefaler at ny trasé av E134 mellom Gvammen og Vågsli går i en ny, innkortet korridor nord for dagens E134. Dette vil gjør e vegen 35 km kortere , og vil kunne korte ned reisetid en med mer enn 50 minutter . For å motvirke negative virkninger for viktige tett steder langs dagens trasé , anbefales det at viktige riksveger og fylkesveger i prosjektområdet rustes opp , slik at god til kopling blir ivaretatt .

original